صفحه شخصی محمد بلوچی   
 
نام و نام خانوادگی: محمد بلوچی
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: سه
شغل:  کارشناس مدیریت دانش
شماره نظام مهندسی:  301061345
تاریخ عضویت:  1390/04/30
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
17   نظر / همه نظرات